Menu

Fyresdal

Fyresdal er en kommune i Telemark fylke som er en del av den tradisjonsrike regionen Vest-Telemark. Kommunens administrative senter er bygda Moland. Moland kommune ble etablert 1. januar 1838, men etter mange diskusjoner ble navnet på kommunen i 1879 endret til dagens Fyresdal. Fyresdal er kjent for sine mange funn fra vikingtiden, her er det i løpet av årene blitt gjennomført en rekke arkeologiske utgravninger og man har funnet en rekke spor etter både mektige vikingegraver, store slag og den tidligere pilegrimskirken som en gang sto stolt nord for dagens sentrum. Folk reiste til denne kirken fra hele Norge og til og med fra Europa. Det ble sagt at strømmen som løp bak kirken hadde helbredende krefter og i en tid hvor overtroen sto sterkt i folk, var Fyresdal et sted med stor aktivitet.

 

Noen få mil sør for stedet hvor man i dag finner Hegglands kyrkje, som i sin tid ble flyttet fra Molandsmoen, kan man finne en stein med en rekke runer. Steinen står i dag som en påminnelse om hestekampene vikingene avholdte her for mange hundre år siden. Opprinnelig tror man at det var fire steiner på området, men det er usikkert hvor og hvorfor de eventuelt ble flyttet. Klokkarhamaren er et lite fjell på en halvøy like ved kommunens sentrum og det er stedet hvor man finner hulen “Munkhola”. Arkeologiske utgravninger på halvøya viser spor etter munker som har bodd der i middelalderen. Arkeologene kan ikke si med sikkerhet om munkene valgte å bosette seg der, eller om de brukte hulen som tilfluktssted.

 

Kommunenavn

Den gamle norske formen av navnet var Fyrisdalr. Det første delen av navnet stammer fra innsjøen For, som nå kalles Fyresvatn. Det siste delen av navnet er hentet fra “dalr” som betyr “dal” eller “dale”. Navnet på innsjøen stammer på sin side fra ordet “fura” som betyr “furutrær” på gammelnorsk.

 

Kommunevåpen

Våpenskjoldet som kommunen i dag bruker er fra moderne tid. Det ble gitt til kommunen så sent som i 1992. Våpenet viser to sølvfargede, brede økser på en grønn bakgrunn. Det ble valgt for å representere skogsarbeidet som har vært en av kommunens største næringskilder de siste 100 årene. .

 

Beliggenhet

Fyresdal kommune består av flere små bygder nord for kommunens sentrum, i hoveddalen av  Fyresdalen og på vest og sørsiden av innsjøen Fyresvatn, en av Norges dypeste innsjøer. Kommunens sentrum er å finne på Moland, hvor både kommunehus, skole, barnehage, forsamlingshus, aldershjem og de fleste kommersielle bedrifter i kommunen holder til. Moland er også hvor man finner det tettest befolkede området av Fyresdal. Fyresdal er av de vestligste kommunene i Telemark og grenser til kommunene Tokke, Kviteseid og Nissedal i Telemark fylke. I tillegg deler kommunen også grenser med kommunene Åmli, Bygland og Valle som ligger i Aust-Agder fylke.

 

Økonomi

De fleste i kommunen jobber innen jordbruk, skogbruk, handel, industri og turisme. Det er ikke mange heltidsbønder igjen i Fyresdal, men mange får en sekundær inntekt fra jordbruk og skogbruk. Den største arbeidsgiver i kommunen er Telemark Kildevann, som lager flaskevann og brus til det norske og svenske markedet. Det er også noen få høyteknologiske, mekaniske fabrikker som produserer deler til offshoreindustrien.

 

Kommunesammenslåing

Fyresdal har i likhet med de aller fleste kommuner i Telemark, levert et rungende nei i henhold til planene om en storkommune med navn Vest-Telemark. Kommunestyret og innbyggerne har hele tiden vært klar på at de er åpne for en sammenslåing, men da utelukkende med et mindre antall nabokommuner som kan tilføre kommunen sårt trengt kompetanse. De siste 20 årene har industrien i kommunen fått godt fotfeste og det er planer for utbygging og nyetableringer, men det kan bli vanskelig om man ikke får gjennomført en sammenslåing med nabokommuner.

 

 

Privacy Policy