Menu

Tokke

Tokke er en kommune i Telemark fylke som er en del av den tradisjonsrike regionen av Vest-Telemark. Kommunens administrative senter er bygda Dalen. Tokke kommune ble opprettet 1. januar 1964 ved at de fusjonerte med de to langt eldre kommunene Lårdal og Mo. Lårdal er hvor man finner Eidsborg stavkirke, en av Norges eldste stavkirker, som er i bruk den dag i dag. Tokke kommune har 2250 innbyggere og strekker seg over et areal på 980 kvadratkilometer. Laveste punkt i kommunen er Bandak, bare 72 meter over havet, og høyeste punkt er Kvannfjellet som strekker seg hele 1.537 meter over havet. Kommunen ligger i Vest-Telemark og har grenser til en rekke andre kommuner som Vinje, Kviteseid, Fyresdal, Valle og Bykle i Setesdalen. Kommunen ligger i den nordlige enden av Telemarkskanalen midt mellom Norges hovedstad Oslo og oljebyen Stavanger.

Industribygda

Tokke kommune har lange tradisjoner innen industri og eksport av brynestein, en industri som kan spores helt tilbake til tiden da vikingene styret i regionen. I tillegg har kommunen en lang historie med kobberproduksjon. De gamle kobbergruvene i Åmdals Verk ble satt i drift allerede på 1500-tallet og var aktive helt frem til utbruddet av andre verdenskrig. Da tyskerne invaderte Norge ble inngangen til gruvene sprengt, da tyskerne ikke var interessert i videre drift av gruven. Etter krigens slutt, var det rett og slett ikke økonomi til å starte opp igjen gruvene. Dermed ble det heller vannkraft man satset på i Tokke etter krigen. Allerede i 1950 startet man byggingen av det som skulle bli datidens største vannkraftverk i Norge. Vannkraft sørget for at Tokke kommune i løpet av få år ble en holden kraftkommune med meget god økonomi. Takket være et godt kommunestyre og tverrpolitisk samarbeid, la inntektene fra vannkraft grunnlaget for å utvikle Tokke kommune til den moderne industri- og landbrukskommune man har i dag. I tillegg ble det satset betydelig summer på turisme på 1970- og 1980-tallet. En satsning som gir meget god avkastning den dag i dag.

 

Kommunenavn

Kommunens navn tilhører originalt elven som går gjennom kommunen. Navnet på elva stammer fra det gamle norseordet potka, som betyr brølende.

 

Kommunevåpen

Kommunevåpenet Tokke i dag er kjent under stammer fra 1987. Våpenet viser en svart bjørn på en bakgrunn av gull. Bjørnen symboliserer den rike naturen og skogene i kommunen og gullfargen refererer til kommunens rike kobberhistorie.

 

Geografi

Dalen er sentrum for Tokke kommune. I tillegg til Dalen har kommunen flere tettsteder som Høydalsmo, Åmdals Verk og Lårdal som er fulle av yrende liv. Lokalsamfunn som Byrte, Skafså, Mo, Austheii og Froland bidrar til ytterpunktene av Tokke

 

Turisme og friluft

Tokke kan tilby uforglemmelige opplevelser med et enormt utvalg av severdigheter, museer og friluftsmuligheter. Tokke kommune har i mange år hatt fokus på sine enorme landområder og hvordan man kan optimalisere bruken av dem. Kommunen har blant annet anlagt en rekke turstier som holdes åpne både sommer og vinter. Her er det også rikelig med fisk klar til å bli fanget, masse botaniske skjønnheter klar til å bli opplevd og enorme muligheter for dem som er glad i å benytte seg av guds frie natur.

 

Kommunesammenslåing

Som gamle kraftkommune og industribygd, befinner Tokke kommune seg i en særstilling blant sine nabokommuner. Kommunen har meget sterk økonomi og utsiktene hva gjelder næring og arbeidsmarked er meget bra. Således trenger ikke kommunen vurdere sammenslåing på sammen grunnlag som mange andre kommuner i regionen. På den andre siden trenger Tokke arbeidskraft og kompetanse. Som alltid er det lettere for små kommuner å se til naboen når man skal finne slik arbeidskraft og kompetanse. Derfor har også Tokke de senere årene åpnet dørene for en sammenslåing, men de stiller seg ikke positiv til en storkommune hvor alle telemarkskommunene slås sammen.

Privacy Policy